_KREDYTY /_ POLISOLOKATY

KREDYTY / POLISOLOKATY

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konsumenckim, w tym – w szczególności – w sporach sądowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz Bankami.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie procesów dot. zwrotu środków pobranych tytułem opłat likwidacyjnych w związku z przedterminowym rozwiązaniem tzw. „polisolokat”. Obecnie, główny nacisk w działalności kancelarii kładziemy na pomoc konsumentom, którzy zawarli umowę o kredyt we frankach, a także zostali zmuszeni do zawarcia Umowy Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

W trakcie naszej działalności zdobyliśmy szerokie i bezcenne doświadczenie procesowe, którego zwieńczeniem jest szereg wygranych spraw z Bankami posiadającymi w swojej ofercie kredyty w walutach obcych oraz z praktycznie wszystkimi Ubezpieczycielami posiadającymi w swej ofercie Umowy ubezpieczenia z kapitałowymi funduszami inwestycyjnymi czyli „polisolokaty”.

Poniżej lista banków, które oferowały umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego (indeksowanego oraz denominowanego) do kursu CHF:

Alior Bank

Bank BPH

BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Handlowy w Warszawie (Citi)

Bank Millennium

Bank Ochrony Środowiska

Pekao S.A. (UniCredit)

Bank Zachodni WBK

Credit Agricole Bank Polska

Deutsche Bank Polska

DNB Bank Polska

Euro Bank

Getin Noble Bank

GE MONEY (przejęte przez BPH)

ING Bank Śląski

Kredyt Bank (przejęte przez BZ WBK)

Lukas Bank (przejęte przez Credit Agricole)

mBank

Multibank (przejęte przez mBank)

Nordea (przejęte przez PKO BP)

Pekao Bank Hipoteczny

PKO Bank Polski

Polbank EFG (przejęte przez Raiffaisen)

Raiffeisen Bank Polska

Santander Consumer Bank

Svenska Handelsbanken

Kancelaria miała okazję pomagać kredytobiorcom, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego (CHF) we wszystkich wyżej wymienionych bankach. Masz kredyt w banku, którego nie ma na liście? Skontaktuj się z Kancelarią, prawnicy zweryfikują Twoją umowę, pod kątem prawnych działań, jakie możesz podjąć, celem polepszenia swojej sytuacji związanej z zawartą umową (np. „odrankowienie” kredytu, czy unieważnienie umowy kredytowej).


Nasze główne obszary działalności, to spory sądowe związane są z dochodzeniem roszczeń z tytułu:

– opłat likwidacyjnych pobranych w związku z rozwiązaniem tzw. polisolokaty

– zawarcia umowy kredytu w walucie obcej

– zawarcie umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

– złośliwej windykacji

ławka


Ponadto, w ramach działalności pro bono współpracujemy ze Stowarzyszeniem poszkodowanych przez instytucje finansowe Vabanque.eu.

logo1-e1403103092899(kliknij, aby przejść do strony Stowarzyszenia Va Banque)

Jeżeli utraciłeś pieniądze w związku z potrąceniem opłaty likwidacyjnej, to jesteśmy w stanie Ci pomóc i odzyskać całość pobranych kwot. „Frankowiczom” dajemy realną szansę uwolnienia się od lęku przed wzrostem kursu franka i odzyskania nadpłaconych rat. Prowadzimy sprawy od wypowiedzenia umowy do zakończenia postępowania egzekucyjnego.


 WYNAGRODZENIE

Konsultacja prawna w sprawach dotyczących prawa konsumenckiego jest darmowa. Poniżej przedstawiamy dwa podstawowe sposoby rozliczeń z naszymi Klientami, w przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia. Wybór systemu rozliczeń należy od Państwa oczekiwań, ale również od charakteru zleconej nam usługi prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt. Każdorazowo po zapoznaniu się z Państwa problemem, zaproponujemy najdogodniejszy dla obu stron system rozliczeń i dokonamy wyceny naszej przyszłej pracy.

Wysokość naszego wynagrodzenia w każdym przypadku ustalamy indywidualnie z klientem, jest ono zależne od wysokości dochodzonego roszczenia i zakresu zleconych czynności. W przypadku sądowego dochodzenia opłat likwidacyjnych z tytułu likwidacji tzw. „polisolokat”, honorarium kancelarii kształtuje się najczęściej pomiędzy 3%, a 10% kwoty stanowiącej roszczenie Klienta.
Jeżeli nie masz środków na pokrycie naszego honorarium, poprowadzimy dla Ciebie sprawę za symboliczną kwotę 100 zł, a następnie – w przyszłości – pobierzemy np. 19 % prowizji od już prawomocnie zasądzonego roszczenia. Nie w każdym przypadku musisz posiadać kapitał, aby móc skorzystać z naszej pomocy.