Kwiecień/Maj 2021 – kredyty „frankowe” – analiza orzecznictwa

W kwietniu i maju 2021 roku oczekujemy na pojawienie się 3 orzeczeń sądowych, które zdają się absolutnie decydujące dla losów wszystkich tzw. „spraw frankowych” w Polsce, zarówno tych już zawisłych przed sądami, jak i dopiero czekających na wszczęcie. Te niezwykle istotne, planowane rozstrzygnięcia, to: uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (26 sędziów), sygn. sprawy: […]

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy GE Money Bank, teoria 2 kondykcji

W dniu 18 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Krystyna Stawecka) w sprawie przeciwko BPH S.A. (dawny GE Money BANK S.A.) toczącej się pod sygn. XXV C 2037/17, uwzględnił  w całości żądania kredytobiorców, stwierdzając nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego i zasądził od banku na ich rzecz łącznie kwotę ponad 133 […]

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy Getin Noble, teoria salda

W dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 1476/17, wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego, zawartej z poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank S.A. Sąd ustalił, że Powodowie nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, a nadto […]

Wyrok SO w Warszawie – oddalenie powództwa Banku

W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.akt XXV C 2596/18) oddalił w całości powództwo mBank skierowane przeciwko Frankowiczom o zapłatę 1.756.264,00 zł. Sąd uznał, że na skutek bezskuteczności występujących w umowie kredytowej klauzul indeksacyjnych klienci banku na dzień orzekania nie tylko nie są nic winni bankowi, ale mają roszczenie o zwrot […]

Wyrok SO Warszawa – Praga – nieważność umowy zawartej z BZ WBK

W dniu 13 marca 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział II Cywilny wydał wyrok zasądzający od Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Bank Zachodni WBK S.A.) na rzecz kredytobiorcy kwotę 41.333,00 zł. Sąd uznał, że w umowie występują klauzule niedozwolone w zakresie zasad indeksacji do kursu CHF i wobec tego umowa jest […]

Wyrok SO w Warszawie – nieważność umowy zawartej z GE Money Bank

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), w sprawie toczącej się pod sygn. akt XXV C 2130/17, wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A. Sąd ustalił, że Powód nie został właściwie poinformowany o ryzyku kursowym, a nadto w umowie […]

Wyrok SO Warszawa – Praga – umowa zawarta z Kredyt Bank nieważna

27 października 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie (SSO Emil Lewandowski), w sprawie toczącej się pod sygn. akt II C 461/17, wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytowej indeksowanej do kursu CHF zawartej z Santander Bank Polska S.A (dawniej: Kredyt Bank). Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia podkreślił, że zaoferowany Powodom kredyt […]

Wyrok SO Warszawa – umowa zawarta z mBank nieważna – zwrot dla kredytobiorców kwoty 462 tyś zł.

W dniu 30 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska- Wiecha), I Wydział Cywilny, w sprawie przeciwko mBank S.A. (dawny BRE BANK S.A.) toczącej się pod sygn. akt I C 880/17 stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził od banku na rzecz Kredytobiorców kwotę ponad 450 tyś zł. Sąd wydając orzeczenie zastosował […]