_BANKI_

banki

Jednym z głównych obszarów działalności kancelarii jest wspieranie konsumentów oraz przedsiębiorców w sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. W odniesieniu do tych pierwszych instytucji, nasi prawnicy najczęściej reprezentują Klientów w procesach sądowych, będących konsekwencją pozwów za kredyty we frankach (indeksowane i denominowane do kursu CHF). Doprowadzamy do zwrotu nienależnie zapłaconych składek z tytułu umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW), a także odzyskujemy środki utracone z powodu nieautoryzowanych operacji, takich jak nieuprawnione korzystanie z rachunku bankowego, użycie karty debetowej lub kredytowej (tzw. fraudy bankowe).

Pozew zbiorowy przeciwko bankowi a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu

Starając się odzyskać pieniądze poświęcone na kredyt we frankach, można zdecydować się na pozew zbiorowy frankowiczów lub wszcząć postępowanie indywidualnie. Wbrew pozorom często samodzielne dochodzenie roszczeń może przynieść Klientowi więcej pożytku. Sąd poświęci wówczas mniej czasu na rozpatrzenie indywidualnego pozwu, pod względem jego zgodności z wymogami formalnymi. Z kolei zbiorowe powództwo może zostać odrzucone, kiedy sąd uzna, iż w danym przypadku pozew zbiorowy nie jest dopuszczalny.

Podobne orzeczenia obserwujemy również w sytuacjach, w których pozew przeciwko bankowi składany jest z tytułu innych sporów (niekoniecznie dotyczących kredytów we frankach) z instytucjami finansowymi, np. z tytułu opłaty likwidacyjnej po rezygnacji z polisolokaty. Nasza kancelaria przyjmuje praktykę, w której spory rozstrzyga się nie zbiorowo, a indywidualnie. Wówczas Klient ma szansę dojść swoich roszczeń w ciągu roku lub dwóch od wniesienia pozwu, co zwykle nie jest możliwe w przypadku wspólnej sprawy kilku frankowiczów czy posiadaczy polisolokat.

Instytucje udzielające kredytów we frankach

Poniżej prezentujemy listę banków, które oferowały umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego (indeksowanego oraz denominowanego) do kursu franka szwajcarskiego (CHF):

 • Alior Bank
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Handlowy w Warszawie (Citi)
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BGŻ BNP Paribas
 • BNP Paribas
 • BPH
 • BZ WBK
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank Polska
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank
 • GE MONEY (przejęte przez BPH)
 • ING Bank Śląski
 • Kredyt Bank (przejęte przez BZ WBK)
 • Lukas Bank (przejęte przez Credit Agricole)
 • mBank
 • Millennium
 • Multibank (przejęte przez mBank)
 • Nordea (przejęte przez PKO BP)
 • Pekao Bank Hipoteczny
 • PKO BP
 • Pekao S.A. (UniCredit)
 • Polbank EFG (przejęte przez Raiffeisen)
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Santander Consumer Bank
 • Svenska Handelsbanken

Kancelaria miała okazję pomagać Klientom, którzy wnieśli pozwy przeciwko wszystkim wymienionym bankom. Zawarli bowiem z nimi umowy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich (indeksowanych do kursu CHF). Zdajemy sobie jednak sprawę, iż istnieją także inne umowy „frankowe”. Jeśli podpisali Państwo taką umowę w banku, którego nie ma na liście, kancelaria może wykonać weryfikację treści tych porozumień. Analizujemy je pod kątem prawnych działań, które można podjąć celem polepszenia sytuacji związanej z zawartą umową. W konsekwencji działamy na przykład w kierunku „odrankowienia” kredytu lub unieważnienia całej umowy.

Pozew za kredyt we frankach oraz inne powództwa przeciwko bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym często nie są jedynymi sposobami rozwiązywania sporów. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów przed sądem na każdym etapie postępowania, a kiedy jest to możliwe proponują również negocjacje. Niekiedy już na tym etapie udaje się osiągnąć porozumienie i uniknąć kosztów związanych z procesem w sądzie.

Poza przygotowywaniem pozwów przeciwko bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym w ramach standardowej działalności kancelarii, świadczymy również bezpłatną pomoc prawną dla stowarzyszenia Vabanque. Nasza działalność pro bono to wspieranie zrzeszonych osób, które utraciły swoje dobra w wyniku działalności instytucji finansowych. Zainteresowanych szczegółami, dotyczącymi tej formy pomocy, kierujemy na stronę internetową stowarzyszenia, na której znajdziecie Państwo wszelkie związane z nią informacje.

logo1-e1403103092899(kliknij, aby przejść do strony Stowarzyszenia Va Banque)