• Zaangażowanie & PASJA

 • PROFESJONALIZM & DOŚWIADCZENIE

 • RZETELNOŚĆ & UCZCIWOŚĆ

 • prokonsumencka postawa

 • ZAUFANIE & odwaga

Kancelaria adwokacka Chmurski & Trzebiatowski z siedzibą w Warszawie specjalizuje się głównie w sporach sądowych, prowadzonych z ramienia konsumentów, przeciwko instytucjom finansowym oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych. Świadczona przez nas pomoc prawna dla frankowiczów czy osób, które zainwestowały w polisolokaty obejmuje zarówno szczegółową analizę umów z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystosowanie wezwania do zapłaty, jak i reprezentowanie Klientów przed sądem. Wspieramy Państwa dążenia do odzyskania utraconych środków pieniężnych od momentu wezwania do zapłaty aż do momentu wyegzekwowania środków na mocy wyroku lub zawartej ugody.

Obszary działalności kancelarii adwokackiej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu „frankowiczów” w sporach z Bankami. Nadto wielokrotnie reprezentowaliśmy konsumentów w sporach dotyczących zwrotu opłat likwidacyjnych, pobranych w związku z rozwiązaniem tza. „polisolokat”. Nasze doświadczenie procesowe obejmuje także spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie odszkodowań za wypadki lub błędy medyczne. Obecnie w ramach wspólnie tworzonej kancelarii adwokackiej działamy głównie w obszarach związanych z prawem cywilnym i karnym, także świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, pragnących założyć spółkę czy fundację

Pomoc prawna dla frankowiczów w Warszawie

Ponieważ wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi prawników specjalizujących się w sporach dotyczących umów frankowych, postanowiliśmy wykorzystać zdobyte doświadczenie, świadcząc pomoc prawną dla posiadaczy kredytów waloryzowanych do kursu CHF. Pomagamy Klientom między innymi w dokonaniu analizy ich umowy kredytowej pod kątek występowania w niej klauzul abuzywnych, co stanowi podstawę do kierowania roszczeń względem Banku. Reprezentujemy naszych klientów zawsze w ramach powództwa indywidualnego, które w porównaniu z pozwem zbiorowym okazuje się bardziej skuteczne i pozwala oszczędzić znaczną ilość czasu. Celem naszych działań w ramach procesu jest tzw. „odfrankowienie kredytu”, co rozumiane jest powszechnie jako doprowadzenie do konstatancji, iż z powodu wadliwych zapisów dotyczących indeksacji rat kredytu do kursu franka szwajcarskiego kredyt jest w istocie złotowy. Skutkiem takiego stwierdzenia jest obniżenie wysokości rat oraz salda kredytu, a także częściowy zwrot dotychczas wpłaconych kwot.

Od 2015 roku kancelaria adwokacka Chmurski & Trzebiatowski poprowadziła już ponad pięćset spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom, świadcząc pomoc prawną dla Klientów z całej Polski. W wyniku powyższego odzyskaliśmy ponad pięć milionów złotych, które zostały utracone na skutek stosowania przez instytucje finansowe w umowach z konsumentami klauzul niedozwolonych.

Czytaj więcej


 • DOKUMENTY

  DOKUMENTY

  UDZIELAMY PORAD I OPINII PRAWNYCH, SPORZĄDZAMY I OPINIUJEMY UMOWY, A TAKŻE SPORZĄDZAMY PISMA PROCESOWE NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

 • KONSUMENCI

  KONSUMENCI

  DO 2019 ROKU – ROSZCZENIA ODZYSKANE W IMIENIU KONSUMENTÓW OD BANKÓW I TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH NA  KWOTĘ PONAD 5.000 000 PLN

 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE

  POSTĘPOWANIA SĄDOWE

   W LATACH 2014-2019 PRZEPROWADZONYCH PONAD 500 PROCESÓW SĄDOWYCH PRZECIWKO TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM i BANKOM

 • OSOBY FIZYCZNE I FIRMY

  OSOBY FIZYCZNE I FIRMY

  ŚWIADCZYMY USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, W SPOSÓB PROFESJONALNY I KOMPLEKSOWY, ZARÓWNO NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, JAK I KLIENTÓW BIZNESOWYCH


Nasze MOTTO

Da mihi factum, dabo tibi ius. – Podaj mi fakty, a dam Ci prawo.

Nasze MOTTO