• Zaangażowanie & PASJA

 • PROFESJONALIZM & DOŚWIADCZENIE

 • RZETELNOŚĆ & UCZCIWOŚĆ

 • prokonsumencka postawa

 • ZAUFANIE & odwaga

Nasza kancelaria specjalizuje się głównie w sporach sądowych, prowadzonych z ramienia konsumentów, przeciwko instytucjom finansowym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje zarówno szczegółową analizę umów z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystosowanie wezwania do zapłaty, jak i reprezentację przed sądem. Wspieramy naszych klientów w dążeniu do odzyskania utraconych środków pieniężnych od momentu wezwania do zapłaty aż do momentu wyegzekwowania środków na mocy wyroku lub zawartej ugody.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów w sporach z bankami w zakresie kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego, jak i fraudów bankowych. Nadto wielokrotnie reprezentowaliśmy konsumentów w sporach dotyczących zwrotu opłat likwidacyjnych, pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nasze doświadczenie procesowe obejmuje także spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie odszkodowań za wypadki komunikacyjne lub błędy medyczne. Obecnie w ramach wspólnie tworzonej kancelarii adwokackiej działamy głównie w obszarach związanych z prawem cywilnym, jak również świadczymy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców.

Od 2015 roku przeprowadziliśmy ponad 400 postępowań sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom, świadcząc pomoc prawną dla klientów z całej Polski. Nasi klienci odzyskali łącznie ponad pięć milionów złotych, które zostały utracone na skutek występowania w ich umowach klauzul niedozwolonych.

kredyty frankowe


 • DOKUMENTY

  DOKUMENTY

  UDZIELAMY PORAD I OPINII PRAWNYCH, SPORZĄDZAMY I OPINIUJEMY UMOWY, A TAKŻE SPORZĄDZAMY PISMA PROCESOWE NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

 • KONSUMENCI

  KONSUMENCI

  DO 2019 ROKU – ROSZCZENIA ODZYSKANE W IMIENIU KONSUMENTÓW OD BANKÓW I TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH NA  KWOTĘ PONAD 5.000 000 PLN

 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE

  POSTĘPOWANIA SĄDOWE

   W LATACH 2014-2019 PRZEPROWADZONYCH PONAD 500 PROCESÓW SĄDOWYCH PRZECIWKO TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM i BANKOM

 • OSOBY FIZYCZNE I FIRMY

  OSOBY FIZYCZNE I FIRMY

  ŚWIADCZYMY USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, W SPOSÓB PROFESJONALNY I KOMPLEKSOWY, ZARÓWNO NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, JAK I KLIENTÓW BIZNESOWYCH


Nasze MOTTO

Da mihi factum, dabo tibi ius. – Podaj mi fakty, a dam Ci prawo.

Nasze MOTTO