×
 • pomoc dla posiadaczy kredytów we frankach

  pomoc ofiarom oszustw bankowych

  odzyskiwaniu “opłaty likwidacyjnej” z polisolokat

 • POMOC PRZY KRADZIEŻACH Z KONTA BANKOWEGO

  doprowadzenie wszczęcia postępowania karnego

  wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko bankowi

  pomoc w odzyskaniu utraconych środków

  KRADZIEŻ Z KONTA
 • ODZYSKIWANIE OPŁATY LILWIDACYJNEJ Z POLISOLOKAT

  reprezentowanie konsumentów w procesach o zwrot kwot pobranych

  wsparcie we wcześniejszym wypowiedzeniu polisy lokacyjnej

  pomoc w odzyskiwaniu “opłaty likwidacyjnej” z polisolokat

  POLISOLOKATY
 • POMOC DLA POSIADACZY KREDYTÓW WE FRANKACH

  pomoc dla posiadaczy kredytów we frankach

  prowadzenie sprawy przeciwko bankowi

  pomoc w odzyskaniu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

  KREDYTY FRANKOWE KANCELARIA WARSZAWA

Nasza kancelaria zajmuje się głównie sporami sądowymi, prowadzonymi z ramienia konsumentów, przeciwko instytucjom finansowym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje zarówno szczegółową analizę umów z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystosowanie wezwania do zapłaty, jak i reprezentację przed sądem. Wspieramy naszych klientów w dążeniu do odzyskania utraconych środków pieniężnych od momentu wezwania do zapłaty aż do momentu wyegzekwowania środków na mocy wyroku lub zawartej ugody.

zajmujemy się głównie sporami sądowymi prowadzonymi z ramienia konsumentów, przeciwko instytucjom finansowym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym


Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów w sporach z bankami w zakresie kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego, jak i fraudów bankowych. Nadto wielokrotnie reprezentowaliśmy konsumentów w sporach dotyczących zwrotu opłat likwidacyjnych, pobranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Nasze doświadczenie procesowe obejmuje także spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie odszkodowań za wypadki komunikacyjne lub błędy medyczne. Obecnie w ramach wspólnie tworzonej kancelarii adwokackiej działamy głównie w obszarach związanych z prawem cywilnym, jak również świadczymy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców.


ponad 500 postępowań od 2014 r.

Od 2014 roku przeprowadziliśmy ponad 500 postępowań sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom, świadcząc pomoc prawną dla klientów z całej Polski. Nasi klienci odzyskali łącznie ponad pięć milionów złotych, które zostały utracone na skutek występowania w ich umowach klauzul niedozwolonych.


ADW. ŁUKASZ CHMURSKI

adwokat, założyciel kancelarii, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał odbywając aplikację adwokacką pod patronatem adw. Eugeniusza Baworowskiego oraz współpracując od 2005 roku z wieloma renomowanymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całej Polski.


ADW. MARCIN ŻMUDA TRZEBIATOWSKI

adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2012 r., Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jest członkiem zespołu kancelarii od 2014 r. W ramach praktyki adwokackiej specjalizuje się w prawie konsumenckim, postępowaniach sądowych oraz prawie podatkowym.

DOKUMENTY

udzielamy porad i opinii prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy, a także sporządzamy pisma procesowe na każdym etapie postępowania

KONSUMENCI

do 2019 roku – roszczenia odzyskane w imieniu konsumentów od banków i towarzystw ubezpieczeniowych na kwotę ponad 5.000 000 pln

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

w latach 2014-2019 przeprowadzonych ponad 500 procesów sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i bankom

OSOBY FIZYCZNE I FIRMY

świadczymy usługi na najwyższym poziomie, w sposób profesjonalny i kompleksowy, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i klientów biznesowych


4.3/5 - (148)