×

WYNAGRODZENIE

Poniżej przedstawiamy podstawowe sposoby rozliczeń z naszymi Klientami. Wybór systemu rozliczeń należy od Państwa oczekiwań, ale również od charakteru zleconej nam usługi prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt. Każdorazowo po zapoznaniu się z Państwa problemem, zaproponujemy najdogodniejszy dla obu stron system rozliczeń i dokonamy wyceny naszej przyszłej pracy.
Kancelaria, w wyjątkowo ważnych społecznie sprawach, udziela również pomocy prawnej PRO BONO – aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
RYCZAŁT

  • Stała obsługa prawna firmy charakteryzuje się miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość strony ustalają wspólnie na podstwie przewidywanej ilości problemów prawnych Klienta w miesiącu. W takim przypadku zwykle pierwszy kwartał współpracy umożliwia weryfikację przyjętej kwoty w zależności od faktycznej ilości zagadnień, którymi zajmował się prawnik. 

Z uwagi na zróżnicowanie każdej sprawy prosimy o kontakt w celu wstępnej analizy przedstawionego przez Klienta problemu, co pozwoli na wskazanie wysokości naszego wynagrodzenia za usługę.

KONTAKT

STANDARD

  • Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Klientem i uzależniona jest od zakresu oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy, jak również, wartości przedmiotu sporu.
  • Koszty zastępstwa procesowego ustalane są m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

KONTAKT

PROWIZJA

  • Jeżeli nie masz środków na zapłatę naszego honorarium, bądź opłaty sądowej, w wyjątkowych przypadkach jesteśmy w stanie poprowadzić dla Ciebie sprawę za symboliczną kwotę 1 zł. Pokryjemy wszystkie koszty, a następnie – w przyszłości, po prawomocnym orzeczeniu sądowym – pobierzemy wynagrodzenie prowizyjne w uprzednio ustalonej wysokości. Nie musisz więc posiadać kapitału, aby skorzystać z naszej pomocy.
  • Wynagrodzenie prowizyjne ustalane jest w każdym przypadku indywidualnie, podczas kontaktu z Klientem.

KONTAKT

3.9/5 - (27)