×

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE


Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną pacjentom, którzy podczas przeprowadzania zabiegu medycznego doznali szkody lub krzywdy na skutek działania lekarza, bądź innej osoby / instytucji zajmującej się działalnością medyczną. Poszkodowany pacjent ma prawo:

  • do odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową
  • do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • domagać się, aby osoba (bądź osoby), która zawiniła – została skazane wyrokiem przez sąd powszechny i ukarana sankcją przewidzianą przez przepisy prawa karnego (postępowanie karne)
  • doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed organami samorządu zawodowego (oraz brać w nim czynny udział), celem skazania i ukarania sprawców szkody

Członkowie zespołu Kancelarii doradzą, którą z powyższych dróg prawnych wybrać, a także wytłumaczą czym różnią się one od siebie oraz jakie szanse i korzyści może każda z nich przynieść w kontekście indywidualnego przypadku.

Prawnicy Kancelarii prowadzą w imieniu poszkodowanych pacjentów postępowanie odszkodowawcze w każdym stadium jego trwania, poczynając od podjęcia rozmów ugodowych, wszczęcia i poprowadzenia ewentualnego postępowania sądowego, na nadzorowaniu postępowania wykonawczego i egzekucyjnego kończąc.

Jako pełnomocnicy w imieniu poszkodowanego pacjenta występują z ramienia Kancelarii wyłącznie wykwalifikowani adwokaci i radcowie prawni, mający stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia tego typu spraw. Pacjenci, wedle swego uznania, mogą aktywnie uczestniczyć w każdej czynności, która w ich imieniu będzie podejmowana (negocjacje, rozprawa sądowa itd.), jednakże, na życzenie Klienta, jego udział może być ograniczony do niezbędnego minimum, oszczędzając mu tym samym dodatkowego stresu, który zazwyczaj niesie ze sobą spór sądowy.

Założyciel Kancelarii – adwokat Łukasz Chmurski kieruje projektem prawniczym Centrum Prawa Medycznego, którego przedmiotem działalności jest prawo medyczne oraz wszystkie inne obszary prawne związane z wykonywaniem działalności leczniczej, profilaktycznej lub diagnostycznej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie medycznym, zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Prawa Medycznego, a także do przeczytania BLOGa prowadzonego przez adw. Łukasza Chmurskiego o tematyce związanej z prawem medycznym.

Centrum Prawa Medycznego

5/5 - (1)