×

SPRAWY PRZECIWKO TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM


Poza procesami z Bankami, Kancelaria w ramach swojej działalności zawodowej, skupia się głównie na pomocy prawnej konsumentom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Zakres roszczeń poszkodowanych konsumentów jest bardzo zróżnicowany, jednakże Kancelaria najczęściej angażuje się w uzyskanie:

  • zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych w związku z rozwiązaniem tzw. polisolokaty (umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)
  • zwrotu uiszczonych przez ubezpieczonego składek na poliolokatę,  w przypadku znacznego spadku jej wartości
  • odszkodowań za wypadki komunikacyjne
  • odszkodowań za błędy medyczne
  • odszkodowań za wypadek przy pracy
  • zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej

W zakresie spraw z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów na każdym etapie ich sporu z wyżej wymienionymi instytucjami finansowymi. Członkowie zespołu Kancelarii, bazując na swoim wieloletnim doświadczeni, prowadzą negocjacje przedsądowe w imieniu Klientów, jak również, jako profesjonalni pełnomocnicy, reprezentują ich w procesach sądowych.

Kancelaria w ramach swojej działalności udziela wsparcia prawnego pro bono Stowarzyszeniu poszkodowanych przez instytucje finansowe – Vabanque.eu. Zachęcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia, na której można dowiedzieć się wielu informacji związanych również z przedmiotem działalności Kancelarii.

logo1-e1403103092899

(kliknij, aby przejść do strony Stowarzyszenia Va Banque)

5/5 - (3)