×

2 wygrane z Bankiem Millennium przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Tym razem w Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł nieważność kolejnych dwóch umów kredytów waloryzowanych do kursy CHF zawartych w oparciu o wzorzec stosowany przez Bank Millennium. W obu przypadkach kredytobiorcy uzyskali zwrot zapłaconych rat kredytu, tj. 275 439,10 zł (sygn. akt: XXVIII C 3623/21, sędzia Katarzyna Dawid – Birska) oraz 581 426, 37 zł (sygn. akt: XXVIII 3714/21, sędzia Aleksandra Orzechowska). Orzeczenia nie są prawomocne, sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.