×

3 prawomocne wygrane Kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym

Pod koniec lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał trzy korzystne dla frankowiczów wyroki. Poniżej szczegółowy opis spraw:

1. W dniu 25 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 518/20 wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację MBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym oddalono powództwo Banku o zapłatę kwoty 1.756.264 zł. Sąd uznał, że Bank nie mógł domagać się zasądzenia wskazanej kwoty, wywodząc swoje roszczenie z umowy, która była nieważna z uwagi na abuzywność klauzul dot. indeksacji do kursu CHF wg tabel kursowych Banku. Wyrok jest prawomocny.

2. W dniu 24 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 409/21 oddalił apelację MBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz Kredytobiorczyni kwotę 367.646,55 zł. Niestety Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny.

3. W dniu 28 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ( SSA Beata Kozłowska) w sprawie o sygnaturze akt I ACa 79/18 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego oddalono powództwo i zasądził zwrot żądanej kwoty na rzecz Kredytobiorcy, przyjmując za podstawę uwzględnienia żądania nieważność umowy kredytowej. Wyrok jest prawomocny.

Sprawy były prowadzone przez adwokatów Łukasza Chmurskego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego.