×

4 wyroki stwierdzające nieważność umów kredytowych indeksowanych do kursu CHF

W styczniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał cztery wyroki stwierdzające nieważność umów kredytowych indeksowanych do kursu CHF i zasądzające zwrot całości uiszczonych przez Kredytobiorców wpłat. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące tych spraw:

– sygn. akt  I C 673/17 (SSO Bożena Chłopecka) wyrok z dnia 28 stycznia br., Pozwany – Mbank S.A.

sygn. akt I C 2811/20 (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) wyrok z dnia 18 stycznia br., Pozwany – Bank Ochrony Środowiska

– sygn. akt XXVIII C 12873/21 (SSO Iwona Lizakowska-Bytof) wyrok z dnia 5 stycznia br. Pozwany MBank S.A.

–  sygn. akt XXVIII C 16798/21 (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) Pozwany – Mbank S.A.

Powyższe wyroki są nieprawomocne. Pozwane Banki zapowiedziały apelacje. Sprawy była prowadzone przez adwokatów Łukasza Chmurskego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego.