×

Bank Millennium – kolejna nieważność kredytu CHF

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Sędzia Agnieszka Nakwaska – Szczepkowska, sygn. akt XXVIII C 2116/21) wydał wyrok w sprawie z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium, na mocy którego ustalił, że umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na rzecz Kredytobiory kwotę 415.814,94 zł (czterysta piętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Bank został także obciążony kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.