×

Czy warto czekać na uchwałę SN w sprawie kredytów frankowych?

Czy można uzyskać zawieszenie spłaty rat na czas procesu?

Sędziowie orzekający w nowo powstałym wydziale frankowych Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII Wydział Cywilny) wypracowali zgodne stanowisko odnośnie wniosków kredytobiorców o zabezpieczenie powództwa i najczęściej zawieszają spłatę rat kredytu na czas trwania procesu. Dotyczy to spraw, w których suma wpłat kredytobiorcy przewyższa kwotę udzielonego kredytu. 

Czy warto czekać na uchwałę SN w sprawie kredytów frankowych? 

Szerokie grono posiadaczy tzw. kredytów frankowych zastanawia się czy rozpocząć proces z Bankiem już teraz czy też poczekać na zapowiadaną uchwałę Sądu Najwyższego. Dotychczas najczęściej przywoływane argumenty za tym by nie czekać i rozpocząć proces już teraz były następujące:

– TSUE i SN już wielokrotnie zajmowały prokonsumenckie stanowisko w swoich orzeczeniach, więc kolejne orzeczenie raczej nie spowoduje przełomu;

– po uchwale SN ruszy lawina pozwów, więc lepiej ustawić się w kolejce do rozpatrzenia sprawy już teraz.