×

Kolejna nieważność umowy z Getin Bank – wyrok prawomocny

W dniu 30 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marzena Miąskiewicz) w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 246/21 wydał wyrok, na mocy którego zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 1476/17 SSO Piotr Bednarczyk), na mocy którego ustalono nieważność umowy łączącej Kredytobiorców z Getin Noble Bank S.A., ale oddalono roszczenie o zapłatę. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok zasądzając na rzecz Kredytobiorców kwotę 333.702,16 zł. Niestety Sąd Apelacyjny uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.