×

Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorców z Deutsche Bank S.A.

W dniu 30 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 214/22 oddalił apelację Deutsche Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego ustalono nieważność umowy i zasądzono na rzecz Klientów kancelarii Chmurski i Trzebiatowski kwotę 191.499,57 zł, tytułem zwrotu uiszczonych przez kredytobiorców rat kredytu waloryzowanego do kursu CHF. Istotne jest to, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez Bank. Pozew w przedmiotowej sprawie wpłynął do Sądu 16 kwietnia 2021 r. Wyrok jest już prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.

5/5 - (1)