×

Kolejna wygrana prawomocna frankowicza z mBank S.A.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt V ACa 798/22 oddalił w przeważającej części apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 12873/21), na mocy którego ustalono nieważność umowy kredytowej i zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 111.967,57 zł oraz 42.225,50 CHF. Wyrok jest prawomocny. Kredytobiorców reprezentowali przed Sądem adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski, partnerzy Kancelarii Adwokackiej Chmurski i Trzebiatowski Sp. p.