×

Kradzież z konta bankowego – prawomocna wygrana poszkodowanego

W dniu 11 sierpnia 2021 roku Klient Kancelarii Chmurski&Trzebiatowski po 2 latach wygrał proces o zwrot od Banku PKO BP SA kwoty 45.000 zł (wraz z odsetkami), która została mu ukradziona przez nieznanych sprawców, na skutek dokonania przez nich nieautoryzowanych przelewów z jego konta. Walka z pozwanym bankiem była zaciekła, bowiem Sąd Rejonowy w pierwszej instancji oddalił roszczenie poszkodowanego i dopiero na skutek apelacji pokrzywdzonego Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 1352/21) w całości podzielił argumentację powoda, zmieniając nieprawidłowy wyrok, twierdząc jednocześnie, że PKO BP SA nie wywiązał się z wypełniania obowiązków wskazanych m.in. w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o usługa płatniczych. „Gdyby bowiem zabezpieczenia transakcji elektronicznych stosowane przez pozwanego (PKO BP SA) były właściwe, nie doszłoby do dokonania na rachunku powoda transakcji przez nieuprawnionego do tego osoby”. Co ciekawe, bank, mimo wezwań strony powodowej, nie zechciał zrealizować ww. orzeczenia dobrowolnie i konieczne była wszczęcie egzekucji komorniczej. Sprawa była prowadzona przez adwokatów Łukasza Chmurskego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego. Wyrok wraz z uzasadnieniem dostępny jest w linku poniżej.

kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z treścią wyroku