×

mBank, prawomocna wygrana kredytobiorcy, egzekucja komornicza

Dnia 2 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. I ACa 573/22 oddalił apelacje banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 roku (XXVIII C 16798/21) stwierdzającego nieważność umowy kredytowej kredytobiorcy i zasądzającego na jego rzecz zwrot zapłaconych rat, tj. 70 946,75 zł, 40 966,31 CHF, 966,56 euro oraz 71,71 USD. Kredyt był udzielony w PLN, waloryzowany do kursu CHF, jednakże kredytobiorca spłacał go w aż 4 różnych walutach. Niestety, mimo, że orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie było prawomocne, mBank nie wypłacił zasądzonych kwot i niezbędna była pomoc komornika. Środki zostały skutecznie wyegzekwowane i są już na rachunku Klienta. Kredytobiorca w sprawie był reprezentowany przez prawników Kancelarii Chmurski i Trzebiatowski Adwokaci.