×

mBank przegrywa – wyrok prawomocny, wykonany

W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1003/21 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 2128/20 SSO Ewa Ligoń – Krawczyk) oddalający powództwo Kredytobiorców w ten sposób, że że ustalił, iż umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF zawarta z mBank S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz Kredytobiorców kwoty 66.198,13 zł oraz 20.041,40 CHF. Wyrok jest prawomocny i został już wykonany przez Bank. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.