×

Nieważność umowy CHF zawartej z Bankiem PKO S.A.

W dniu 22 grudnia 2022 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16530/22 (przewodnicząca – SSO Ewa Pawłowska) ustalił nieważność umowy kredytowej waloryzowanej do kursu CHF zawartej z Bankiem PKO SA oraz zasądził zwrot zapłaconych rat na rzecz Klientki Kancelarii Chmurski i Trzebiatowski Adwokaci sp. p. w kwocie 195 122, 97 zł. Orzeczenie nie jest prawomocne. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.