×

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 292/23 oddalił w znacznej części apelację Deutsche Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 listopada 2021 r. (sygn. akt XXVIII C 3562/21), na mocy którego ustalono, że umowa kredytowa waloryzowana do kursu CHF jest nieważna i zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 275.049,90 CHF. Wyrok jest prawomocny i został wykonany. Godne podkreślenia jest to, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił podniesionego przez Bank zarzutu zatrzymania. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.