×

Prawomocna wygrana Kredytobiorcy przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku – Raiffeisen Bank International AG

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Karolina Sarzyńska) w sprawie zawisłej pod sygnaturą I ACa 218/22 wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG i utrzymał tym samym w mocy korzystny dla Kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu ( I C 14/21) ustalający nieważność umowy kredytowej i zasądzający na rzecz Kredytobiorcy kwotę 100.121,94 zł .

Sąd nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa jest sprzeczna z ustawą, albowiem jej kwestionowane postanowienia sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). Pozew w opisywanej sprawie został złożony 13 marca 2020 r. Wyrok jest prawomocny. 

5/5 - (1)