×

Wygrana z PKO BP S.A. – wyrok prawomocny

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt I ACa 37/23 oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 2811/20), na mocy którego ustalono nieważność umowy kredytu waloryzowanego do kursu CHF i zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 736.703,47 zł oraz 2.850 CHF. Wyrok jest prawomocny i także w tym wypadku nie został uwzględniony podniesiony przez Bank zarzut zatrzymania. Sprawę prowadzili adw. Łukasz Chmurski oraz adw. Marcin Żmuda Trzebiatowski.